ตำแหน่งที่รับสมัครงาน

** จำนวนหลายอัตรา **

พนักงานฝ่ายขาย

** จำนวนหลายอัตรา **

พนักงานธุรการฝ่ายขายและธุรการบัญชี

** จำนวนหลายอัตรา **

พนักงานฝ่ายช่างเทคนิค


พนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์ประจำออฟฟิศ

ฝ่ายช่างเทคนิค จำนวนหลายอัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายขาย จำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ :

– ประกันสังคมและโบนัสประจำปี
– คอมมิชชั่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน
– การฝึกอบรมความเข้าใจสินค้าที่จำหน่าย
– เที่ยวประจำปีหรือเลี้ยงประจำปี

Responsibilities :

– ขายสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมประเภท Inventer, PLC, Servo, Valve

Requirements :

– เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
– จบการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ความอดทน มีใจรักด้านงานขายและบริการ บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานร่วมเป็นทีมได้
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้ความสามารถด้าน Inventer, PLC, Servo จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

*** ด่วน ***

พนักงานธุรการฝ่ายขาย/ธุรการบัญชี จำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ :

– ประกันสังคมและโบนัสประจำปี
– เที่ยวประจำปีหรือเลี้ยงประจำปี

Responsibilities :

– ประสานงานในออฟฟิศและสาขา ทำเอกสารและงานต่างๆในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

Requirements :
– เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
– จบการศึกษา ปวช. /ปริญญาตรี ทางด้านบริหารและการจัดการทั่วไปหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเอกสารเป็นอย่างดี
– มีความละเอียดรอบคอบ การประสานงานภายในคล่องแคล่ว
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และ Microsoft office ได้เป็น
อย่างดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน กระตือรือร้น และซื่อสัตย์
– มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ฝ่ายช่างเทคนิค จำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ :

– ประกันสังคมและโบนัสประจำปี
– เที่ยวประจำปีหรือเลี้ยงประจำปี
– การฝึกอบรมความเข้าใจสินค้าที่จำหน่าย

Responsibilities :

– ตรวจซ่อม Inverter, PLC ,Servo และระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งติดตั้งบริการลูกค้าหลังการขาย

Requirements :

– เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
– จบการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้ความสามารถเข้าใจงานด้าน Inventer, PLC, Servo จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– มีใจรักด้านงานบริการ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน

ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ประจำออฟฟิศ

สวัสดิการ :

– ประกันสังคมและโบนัสประจำปี
– คอมมิชชั่น
– การฝึกอบรมความเข้าใจสินค้าที่จำหน่าย
– เที่ยวประจำปีหรือเลี้ยงประจำปี

Responsibilities :

– ขายสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมประเภท Inventer, PLC, Servo, Valve
– โทรและรับสายลูกค้าเพื่อขายสินค้า

Requirements :

– เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
– จบการศึกษา ปวช. / ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ความรู้ความสามารถด้าน Inventer, PLC, Servo จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ความอดทนและมีใจรักงานขาย บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์
 ทำงานเป็นทีมได้