สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายขาย จำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ :

– ประกันสังคมและโบนัสประจำปี
– คอมมิชชั่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน

Responsibilities :

– ขายสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมประเภท Inventer, PLC, Servo

Requirements :

– เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
– จบการศึกษา ปวช.
– ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
– มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน
– มีความรู้ความสามารถด้าน Inventer, PLC, Servo จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มียานพาหนะส่วนตัว

*** ด่วน ***

พนักงานธุรการฝ่ายขาย/ธุรการบัญชี จำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ :

– ประกันสังคมและโบนัสประจำปี

Responsibilities :

– ประสานงานในออฟฟิศและสาขา ทำเอกสารและงานต่างๆในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

Requirements :
– เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
– จบการศึกษา ปวช. 
– ปริญญาตรี ทางด้านบริหารและการจัดการทั่วไป
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเอกสารเป็นอย่างดี
– มีความละเอียดรอบคอบ การประสานงานภายในคล่องแคล่ว

– มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน กระตือรือร้น และซื่อสัตย์

ฝ่ายช่างเทคนิค จำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ :

– ประกันสังคมและโบนัสประจำปี

Responsibilities :

– ตรวจซ่อม Inverter, PLC ,Servo และระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งติดตั้งบริการลูกค้าหลังการขาย

Requirements :

– เพศชาย / หญิง อายุ 23-28 ปี
– จบการศึกษา ปวช.
– ปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
– มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน
– มีความรู้ความสามารถด้าน Inventer, PLC, Servo จะพิจารณาเป็นพิเศษ