ผลิตภัณฑ์

บริการ

  • รับติดตั้ง และดูแล Presure Vassel, Column, Tank(Create by Order)
  • รับตรวจสอบและดูแล HRSG และ Baiter
  • รับแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนใหม่ สำหรับ Candenser, Exchange, Leaking
  • รับติดตั้งท่อหลายชนิด ทั้งบนบก และ ใต้ดิน
  • รับงานโยธา
  • รับงานพ่นทราย และทาสี
  • รับควบคุมและจัดระบบไฟ