อีเว้นท์ และ โปรโมชั่น

อีเว้น และ โปรโมชั่นในแต่ละเดือน

ไทยแลนด์ อินดัสทรีเท็ค ขอนแก่น 2018

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 27-19 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

( Booth No.D11 )