ช่างเทคนิค จำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ :

  1. ประกันสังคมและโบนัสประจำปี

Responsibilities:

บริการตรวจซ่อม Inverter, Plc, Servo และระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งบริการลูกค้าหลังการขาย

Requirements:

  • ทุกเพศ
  • อายุ 25- 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน
  • สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันสูงได้
  • มีความรู้ความสามารถด้าน Inverter, Plc,Servo จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณจงจิต
161, 163 ถ.บรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2216-7268, 0-2216-7133
Email : yogeneral1983@hotmail.com, contact@yogeneral1983.com