บริการของเรา

  • รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรมทุกชนิด Inverter, Servo, PLC, Monitor, Controller
  • รับออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติไฟฟ้าสําหรับอุตหากรรม, Motion Control, Drive System
  • รับเดินระบบสายไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์
  • รับเหมางานเดินระบบท่ออุตสาหกรรม เช่น ท่อนํ้ามัน, ท่อสตรีมและอื่นๆ
  • รับติดตั้งระบบควบคุมต่างๆ