INVERTER FR-D700 Series

คุณสมบัติ Inverter – D700 series

ประสิทธิภาพ ที่สุดสำหรับความสามารถในบรรดาอินเวอร์เตอร์รุ่นเล็ก
ด้วยการควบคุมเวกเตอร์แนวแม่เหล็กขั้นสูง
สามารถเดินเครื่องสำหรับการใช้งานเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีความแม่นยำสูงได้
(200% 0.5Hz ( ไม่เกิน 3.7K ))
ด้วยการเพิ่มปริมาณการทนต่อโหลดเกิน ในช่วงเวลาสั้น ( 200% 3S ) สามารถเดินเครื่องได้คงที่
สามารถจำกัดแรงบิด-กระแสไฟได้
ใช้งานง่าย การควบคุมจากภายนอก เพรียบพร้อมกับฟังก์ชั่นการต่อขยาย
ความเร็วการเลื่อนของจานหมุน M Dial เป็นแบบปรับได้พร้อมตัวป้องกันการไถล
เพิ่มความสามารถในการควบคุมให้ดียิ่งขึ้น
ติดตั้ง USB สามารถตั้งค่าด้วย FR Configurator จากคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายใน ทำให้รองรับการสื่อสารอินพุตดิจิตัล เอาท์พุทอะนาล็อคได้
ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมเป็นการ์ดขั้วต่อเสริมจากขั้วต่อมาตรฐาน เช่น RS-485 ถึง 2ช่องเอาไว้รองรับ
ติดตั้งทรานซิสเตอร์เบรคกำเนิดพลังงาน 0.4K ขึ้นไป สามารถใช้งานสำหรับการลดระดับได้